Grammaire – lexique

In deze uitgave vinden leerlingen alle structuren en woorden terug die in Quartier étoile 5 en 6 aan bod komen. Leerlingen komen snel en makkelijk bij het juiste grammaticaal onderwerp / lexicaal thema door achteraan in de index naar de vragen te kijken.

Elk grammaticaal item wordt opgestart met een inleidende oefening. Zo zien leerlingen deze structuren in een andere context. Helemaal achteraan het boek staan alle woorden alfabetisch opgelijst. Die lijst kunnen leerlingen gebruiken bij een schrijfoefening of een toets.

Wanneer Quartier étoile grammaire-lexique gebruiken?

  • Als voorbereiding op (mondelinge) oefeningen;
  • Bij het maken van oefeningen;
  • Bij het maken van een toets.
  • Sie sind dran: elk Kapitel eindigt met een productieve taaltaak waarin de leerlingen de verworven vaardigheden en kennis toepassen in een interactieve context.
  • Elke taaltaak is stapsgewijs opgebouwd volgens het OVUR-principe.
  • Strategieën helpen de leerling bij de uitvoering van de taaltaak.
  • Elke les sluit af met een transferoefening die rechtstreeks terugkoppelt naar het lesdoel. 
  • Kader met Redemittel biedt houvast.