2 Herhalen

Bij de filmpjes, de verhalen en de liedjes horen activiteiten die ervoor zorgen dat het thema uitgebreid aan bod komt. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen Franse woorden leren herkennen.

3 Doen

We bieden een brede waaier aan muzische activiteiten aan. Deze activiteiten zijn niet alleen opgebouwd volgens de principes van taalinitiatie, maar ze zorgen ook voor een meerwaarde in de muzische lessen. Er wordt hier effectief rond muzische doelen gewerkt.

4 (Re)produceren

De leerlingen kunnen in deze laatste fase als het ware van de Franse taal
proeven. Dit kan door liedjes te zingen, eigen versies te maken van een lied,
spelletjes te spelen, toneelstukjes op te voeren … Elke leerling werkt op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Er is geen druk, geen prestatiedrang. Plezier staat voorop.

Elk hoofdstuk is op dezelfde, stapsgewijze manier opgebouwd.

1 Luisteren

Filmpje: werkt heel motiverend en geeft een ludieke inleiding op het thema. De leerlingen maken kennis met een leeftijdsgenootje: de Franstalige Toulouse.

Verhaal: ondersteund door kijkplaten. Het verhaal is rijk aan fantasie, maar eenvoudig qua taal. De kijkplaten zorgen ervoor dat de leerlingen het verhaal kunnen volgen.

Liedjes: hier komt het thema pas echt tot leven. Aangezien heel wat van deze (kinder)liedjes tot het Franse cultuurpatrimonium behoren, werk je hier tegelijk rond cultuur.

Spelenderwijs proeven van Frans

Het hoofddoel van de methode Quartier étoile in de tweede graad is om ­leerlingen plezier te laten beleven aan de kennismaking met een vreemde taal. Conform de principes van taalinitiatie staat luistervaardigheid centraal. De vele filmpjes, verhalen en liedjes openen mogelijkheden om de leerlingen van de Franse taal te laten proeven.

Quartier étoile tweede graad