Quartier étoile 5 start met een inleidend hoofdstuk Apéro. Daarna krijg je 9 Planètes (hoofdstukken) en 2 herhalingslessen.

Quartier étoile 6 start met een herhalingshoofdstuk op de leerstof van Quartier étoile 5. Daarna krijg je 8 Planètes en 2 herhalingslessen.

De systematische opbouw van een hoofdstuk:
In elke Planète vind je …

  • een leseenheid over woordenschat en taaltaken
  • één of twee leseenheden op functionele spraakkunststructuren
  • een extra lees- of luisterles
  • een les fonetiek
  • een les cultuur
  • Et encore!: herhaling van de geziene leerstof in dit hoofdstuk
  • Satellite: een overzicht van alle onthoudkaders van dit hoofdstuk
  • In Quartier étoile 6 steeds ook Astronautes: herhaling van werkwoorden en tijden