Alle hoofddialogen zijn verfilmd: 
knap beeldmateriaal ter ondersteunig 
van de lessen Frans.

Voor de leerling

  • Leerwerkboek in vierkleurendruk inclusief rode mica
  • Extra boekje Mon passeport & Mon portfolio
  • Voor- en achterflap met klas- en instructietaal, rituelen …
  • Online oefenmateriaal

Voor de leerkracht

  • Praktische handleiding in vierkleurendruk, met didactische wenken en lestips
  • Audio-cd’s
  • Dvd met verfilming van alle hoofddialogen
  • Didactische materialenkoffer met posters, kopieerbladen, woordkaarten, spelkaarten, spelborden, pionnen en fiches voor hoeken- en contractwerk
  • Kijkplaten
  • Digitaal bordboek
Slaat de brug naar het secundair onderwijs

Quartier étoile derde graad is een totaalpakket voor alle onderwijsnetten en sluit naadloos aan op het secundair onderwijs. Quartier étoile is gericht op het ontwikkelen van vijf vaardigheden (luisteren, lezen, spreken, mondelinge interactie en schrijven) en het stimuleren van taalattitudes als wil en durf. In elk hoofdstuk werken leerlingen aan taaltaken, waar kennis en vaardigheden binnen een concrete context geïntegreerd zijn. Kennis van het Frans is geen doel op zich, maar een middel om in een dagelijkse context te kunnen communiceren.

Quartier étoile derde graad